پیشنهاد کارجو ها

demodemo

234234234

من

ماهستیم
ما هستیم
نمایش رزومه
لیلا عسکری
لیلا عسکری

شایسته فرهمند

شرکت فناوری و IT
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
رضا مصلی نژاد
رضا مصلی نژاد

رضا مصلی نژاد

لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
رضا ایزدی
رضا ایزدی

علی امینی

Senior UI / UX Designer
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
سینا شاکری
سینا شاکری

محمد رستمی

عاشق طراحی و کدنویسی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
احمد میرزایی
احمد میرزایی

یلدا احمدی

لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
مبینا سروری
مبینا سروری

مبینا سروری

تو با من هستی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
حمید رستمی
حمید رستمی

مینا رحیمی

عاشق یادگیری
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
امیر علی رضایی
امیر علی رضایی

علی ایمانی

عاشق طراحی و کدنویسی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه
مریم راستی
مریم راستی

مسلم رضوی

یک در میلیون
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…
نمایش رزومه